Späť do obchodu

Registrácia

Podmienky ochrany osobných údajov

 Sme spoločnosť DEKAR Tech, s.r.o.

IČO: 54 188 059

Sídlo: Turčiansky Peter 84, 038 41 Turčiansky Peter

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.electrorepas.com .

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (článok 4 odst. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí napr. Vaše meno, telefónne číslo, adresa a všetky stavové údaje, ktoré nám oznámite alebo uvediete pri Vašej registrácii. Štatistické údaje alebo anonymizované údaje, získané napríklad pri návšteve nášho webového portálu, ktoré nemožno spojovať s Vašou osobou, medzi osobné údaje nepatria.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje uchovávame po dobu, určenú platnými právnymi predpismi (napríklad zákon o účtovníctve a iné).

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@elektrorepas.sk

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb
  • poskytovateľ e-mailingovej služby

 Vyhradzujeme si právo informácie o Vás poskytnúť v prípade, ak tak budeme povinní konať zo zákona, alebo ak budú ich poskytnutie požadovať úrady alebo orgány činné v trestnom konaní, postupujúce v súlade so zákonom.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

 V prípade prenosu do tretích krajín, overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov je tiež výnimočne realizovaný aj v prípade, ak nás k tomu viaže zmluva – aj vtedy však overujeme primeranú úroveň ochrany údajov.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@elektrorepas.sk 

alebo zavolajte na tel. č. +421 903 259 457

IV. Používanie súborov cookies 

 

VYUŽITIE SÚBOROV COOKIES
Tento webový server využíva súbory cookies, aby stránky prispôsobil Vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na Váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie, dostupné na stránkach, a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Náš server môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý Vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však tieto súbory nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie. Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal, alebo odmietal. Ak sa však rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky môžu obsahovať.

Ak tieto informácie budeme poskytovať ďalej, tak iba v anonymizovanej forme (teda už to nie sú osobné údaje).

ČO SÚ COOKIES?
Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do prehliadača, a vzápätí ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, napr. smartfónu alebo tabletu). Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača a obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač cookies znovu načíta, a tieto informácie odošle späť webovej stránke. Naše cookies nepoškodzujú Váš počítač.

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach, môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti, alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies, uložené vo svojom počítači, a väčšine prehliadačov môžete znemožniť ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality niektoré nastavenia upravovať manuálne, a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať správne.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

- právo požadovať prístup k osobným údajom, týkajúcich sa dotknutej osoby
- právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom, alebo ak to vyžaduje zákon
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
- právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR